Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Podpisanie kontraktu z RZI Bydgoszcz

24.02.2016

Łączna wartość kontraktu wynosi 19.040 tys. PLN brutto. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlano-montażowych obiektów kubaturowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grudziądzu.