Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Informacja na temat artykułu opublikowanego na łamach portalu „Rzeczpospolita” w dniu 22 grudnia 2020 r.

29.12.2020

Szanowni Państwo,

ze względu na informacje, które tuż przed Świętami Bożego Narodzenia ukazały się na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, a które wywołały zainteresowanie akcjonariuszy i prasy, działając jako Prezes Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”, „Emitent”) i respektując Kodeks Dobrych Praktyk, wyjaśniam co następuje:

Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Spółka komandytowa („Spółka Zależna”), której jedynym komplementariuszem jest Emitent, zakupiła w 2016 r. od spółki KCI S.A. kontrolowanej przez p. Grzegorza Hajdarowicza nieruchomość w Krakowie, na której realizuje inwestycję deweloperską pod nazwą Nowa 5 Dzielnica.

Pomiędzy stronami umowy doszło do sporu o kwotę 5,3 mln zł zakończonego ugodą zawieraną w okresie od 18 stycznia do 5 marca 2019 r. przed notariuszem i przy udziale renomowanych kancelarii prawnych. Na jej mocy KCI S.A. m.in. ostatecznie i bezwarunkowo uznała roszczenia CNT S.A. Sp.k w zakresie tej kwoty oraz zrzekła się w stosunku Spółki Zależnej wszelkich swoich roszczeń. W moim przekonaniu ugoda zakończyła spór.

Następnie KCI S.A. wycofała się z ugody, inicjując kolejny spór prawny przed sądem przeciwko Spółce Zależnej, w wyniku którego CNT S.A. Sp. k. zmuszona została do złożenia pozwu o zapłatę, w którym dokładnie opisała stan faktyczny . Wszelkie dalsze decyzje należą do niezawisłego sądu, a sprawa jest w toku. Tym samym komentowanie przeze mnie przebiegu procesu nie jest wskazane.

Nie zamierzam odnosić się do personalnych ataków na pełnomocnika Spółki Zależnej i jednego z Akcjonariuszy Emitenta, a zamieszczonych na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, gdyż nie mam żadnej wiedzy co do zamierzeń inwestycyjnych PKN Orlen S.A.

Z uwagi na to, że p. Grzegorz Hajdarowicz udzielając wywiadu do opisu moich zgodnych z prawem działań użył sformułowań, które godzą w moje dobre imię, w dniu 23 grudnia br. został skierowany przeze mnie prywatny akt oskarżenia przeciwko p. Grzegorzowi Hajdarowiczowi.

Spór pomiędzy KCI S.A. a CNT S.A. Sp.k. toczy się na gruncie prawa cywilnego, jego miejscem do prowadzenia jest sala sądowa, dlatego ze spokojem oczekuję jego prawomocnego rozstrzygnięcia.   

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu CNT SA

Jacek Taźbirek