Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Wypłata dywidendy

11.07.2014

Dzień płatności dywidendy: 11 lipca 2014 roku.

Spółka przypomina osobom fizycznym, które są akcjonariuszami CNT S.A. a nie posiadają rachunku papierów wartościowych, że rejestr sponsora emisji prowadzi Dom Maklerski BDM S.A. i w sprawie odbioru dywidendy przez powyższe osoby prosimy o kontakt z POK BDM S.A.

Lista POK-ów BDM S.A. dostępna jest pod linkiem: http://www.bdm.com.pl/poki

Proces wypłaty dywidendy realizowany jest przez CNT S.A. (Emitent) za pośrednictwem KDPW S.A. i uczestników KDPW S.A. (banki i biura maklerskie).

W zakresie rozliczenia podatku od dywidendy uczestnicy KDPW S.A. (banki i biura maklerskie) wykonują funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z dywidend i dokonują jego odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego (kwota dywidendy będzie wypłacana przez banki i biura maklerskie osobom fizycznym po potrąceniu należnego podatku).

W zakresie rozliczenia podatku od dywidendy CNT S.A. wykonuje funkcję płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z dywidend. Emitent, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, pobiera i odprowadza na rachunki właściwych urzędów skarbowych podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów z dywidend.