Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Zakończenie kontraktu w Zabrzu – dzielnica Pawłów

30.06.2015

W dniu 30 czerwca 2015r. zakończone zostały roboty na zadaniu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Etap II” - Kontrakt nr 1, realizowane na rzecz Urzędu Miasta Zabrze oraz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zakres robót obejmował budowę:

  • sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 23 tysięcy mb,
  • sieci kanalizacji deszczowej o długości ponad 22 tysięcy mb,
  • wodociągu o długości ponad 7 tysiecy mb,
  • oraz budowę i przebudowę dróg publicznych oraz chodników.

Łączna wartość robót wyniosła 59.273 tys. PLN.