Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Zakończenie robót na kontrakcie w Jaworzu

30.09.2015

W dniu 30 września 2015 roku CNT S.A. zakończyła roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze – Etap V” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem kontraktu była budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 5 tys. mb oraz sieci kanalizacji deszczowej o długości ponad 1,2 tys. mb wraz z przebudową dróg publicznych i chodników.

Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie ponad 5,4 mln zł brutto.