Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Umowy na roboty uzupełniające z Gminą Dąbrowa Górnicza

20.01.2015

W dniu 20 stycznia 2015 wpłynęły do spółki CNT S.A. jako lidera konsorcjum trzy umowy zawarte w trybie korespondencyjnym z Gminą Dąbrowa Górnicza na wykonanie robót uzupełniających dla zadania Kontrakt W5 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice o łącznej wartości 5.757 tys. PLN