Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Zmiana firmy Spółki

18.03.2013

W dniu 18 marca 2013 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Katowic-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmian Statutu Spółki oraz zmiany firmy Spółki. Na mocy postanowienia wydanego dnia 15 marca 2013 roku zarejestrowana została zmiana treści § 1 i § 8 Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku (po przerwie ogłoszonej w dniu 7 stycznia 2013 roku). Zgodnie z nowym brzmieniem Statutu, Spółka może używać także skrótu firmy: CNT S.A.