Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane ze spółką Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

15.12.2011

12 grudnia 2011 roku „Energopol-Południe” S.A. zawarł ze spółką Wodociąg Marecki Sp. z o.o. znaczącą umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Etap III zad. 1, 2, 3 wraz z pompowniami od P21 do P30 i PS1 oraz Etap V” (Kontrakt 6), realizowaną w ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” współfinansowanej z Funduszu Spójności.

Kontrakt 6 obejmuje obszar miasta wzdłuż ulicy Granicznej i na północ od niej i dotyczy kanalizacji na obszarze północnym aglomeracji miasta Marki (powyżej rzeki Długiej). Ścieki zbierane będą do odpowiednich lokalnych pompowni sieciowych i dalej tłoczone do pompowni P0, a następnie do kolektora sanitarnego D0,80m.

„Energopol – Południe” S.A. z Sosnowca jest ostatnim wykonawcą, który dołączył do firm realizujących projekt.
Wartość kontraktu wynosi ponad 30 mln PLN, a planowane jego zakończenie jest przewidziane na lipiec 2013 roku.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli zarówno Prezes Zarządu „Energopol-Południe”– Jacek Taźbirek, jak i Wiceprezes Zarządu Piotr Jakub Kwiatek oraz Dyrektor Zarządu Wodociąg Marecki Sp. z o.o. Kajetan Paweł Specjalski.

Jest to ostatni przetarg na roboty montażowo-budowlane w projekcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki", w ramach którego przewiduje się wybudowanie na terenie miasta Marki sieci kanalizacji sanitarnej jako rozdzielczego systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej.

Galeria