Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Podpisanie kolejnej znaczącej umowy z MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

14.09.2011

W dniu 14 września 2011 roku Spółka podpisała kolejną znaczącą umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. na kwotę 14.979.535,55 PLN brutto. Umowa dotyczy robót budowlanych objętych Kontraktem 5B „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na konkurencyjność gospodarczą regionu. Czas na Ukończenie Robót wynosi maksymalnie 31 miesięcy, licząc od Daty Rozpoczęcia wyznaczonej zgodnie z klauzulą 8.2 Warunków Kontraktowych.

Galeria