Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Kolejny kontrakt realizowany w Gminie Żmigród

07.09.2011

W dniu 7 września 2011 roku Zarząd "Energopol-Południe" S.A. zawarł z Gminą Żmigród umowę na roboty budowlane, której przedmiotem jest zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci teletechnicznej w miejscowości Żmigród”. To już drugi kontrakt realizowany prze Spółkę w Gminie Żmigród (22 marca 2011 roku Spółka zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu na wykonanie zadania pn. "Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie").

Cena ofertowa brutto kontraktu realizowanego na rzecz Gminy Żmigród wynosi 4.396.758,00 PLN. Planowany termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 r.

Galeria