Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Podpisanie znaczącej umowy z MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

29.08.2011

W dniu 29 sierpnia 2011 roku Spółka podpisała znaczącą umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. na kwotę 13.804.613,08 PLN brutto. Umowa dotyczy robót budowlanych objętych Kontraktem 7.2B „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na konkurencyjność gospodarczą regionu. Termin wykonania kontraktu wynosi 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Galeria