Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Nowy kontrakt w portfelu zleceń Spółki - Nowy Otok

29.10.2010

W dniu 28 października 2010 roku Spółka zawarła nowy kontrakt na wykonanie zadania pod nazwą Kontrakt 1 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowy Otok” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”, na kwotę 13.874.022,27 PLN (brutto). Zamawiający to Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Oławie. Termin zakończenia robót planowany jest na dzień 2 lipca 2012 roku.

Galeria