Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Uroczyste rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sułów

30.07.2010

W dniu 30 lipca odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sułów stanowiącej kolejny etap przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy" współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności.

W oficjalnym rozpoczęciu inwestycji wzięli udział przedstawiciele „Energopol Południe” S.A., przedstawiciele lokalnej prasy, sołtysi, przedstawiciele projektanta BSiPG GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia, a także Edmund Bienkiewicz - reprezentujący Gminę Milicz, Robert Lewandowski - Burmistrz Gminy Żmigród oraz Ignacy Miecznikowski - Wójt Gminy Cieszków.

Po przekazaniu placu budowy dokonano symbolicznego wbicia łopaty w Słącznie z udziałem przedstawicieli naszej firmy.

Inwestycja swym zakresem obejmie budowę około 54 km kompletnej sieci sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (m.in. kolektory, pompownie, studzienki i system monitorowania) wraz z przyłączami na terenie zlewni OŚ Sułów i obejmie: Sułów, Miłosławice, Postolin, Karminek, Pracze, Gruszeczka, Łąki, Sulimierz, Słączno, Węgrzynów, Dunkowa, Brzezina Sułowska, Piękocin, Piotrkosice. 
Realizacja przedsięwzięcia, umożliwi też przyłączenie do systemu kanalizacyjnego wielu nieruchomości i umożliwi korzystanie z sieci około 3 tys. mieszkańców.

Galeria