Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

14.06.2010

Zarząd „Energopol Południe” S.A. informuje, że na dzień 14 czerwca 2010 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol Południe” S.A. W porządku obrad poza typowymi uchwałami podejmowanymi przez Walne Zgromadzenie umieszczony został punkt dotyczący zmiany Statutu Spółki. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie internetowej Spółki.