Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości w Krakowie

22.04.2016

W dniu 22 kwietnia 2016r. spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa nabyła nieruchomości położone w Krakowie, dzielnica Krowodrza, obręb ewidencyjny nr 45, o łącznej powierzchni działek ponad 54 tys. m2, oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na nieruchomościach za łączną cenę w kwocie 62 mln PLN netto.

Spółka zależna planuje zrealizowanie na nabytych nieruchomościach inwestycji deweloperskiej w postaci budowy osiedla mieszkaniowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzedaż lokali mieszkalnych iużytkowych w ramach realizowanej inwestycji.